SKA (SCA) HISTORIA

SKA(SCA) Gyllengran är en del av den svenska föreningen Sällskapet för Kreativ Anakronsm(SKA) Nordmark som fungerar som paraply organisation för alla lokala föreningar. För nuvarande finns ca 12 lokalföreningar. Gyllengran är även en del av den internationella organisationen Society for Creative Anachronism (SCA). SCA organiserar medeltidsföreningar.

 

Över hela världen och tillhanda håller regler för gemensam verksamhet t ex kämpalek. Det innebär att du kan åka på evenemang i andra länder och där delta i aktiviteter som fungerar på samma sätt som i Sverige. Det finns bl a ett stort evenemang i USA där tusentals personer från hela världen träffas och tillsammans försöker skapa illusionen om en svunnen tid genom tältläger med tidstypiska tält, lägerliv, torneringar, marknader osv. Förutom att få se alla föreningar runt omkring i världen med regler för aktiviteter som kampalek och ämbetstillsättning så delar alla föreningar i SCA en gemensam världsbild i den återskapade illusionen.I denna finns det olika kungadömen med regenter som utses vid torneringar. Hela Europa är ett kungadöme och kallas för Drachenwald. I Drachenwald finns det sedan underliggande feodala strukturer med Baronier, Häraden och Furstendömen. Sverige är i SCA Furstendömet Nordmark och Furstendömet Nordmark styrs av ett furstepar som även de utses vid en tornering. Varje lokalförening av riksföreningen Nordmark är i sin tur ett härad i Furstendömet Nordmark. Regenterna av en feodal enhet i Nordmark har till uppgift att ge en extra krydda till illusionen.

 

Regenterna håller banketter med högbord, de är förstendömmen inom ridderlighet och de håller hov. Vid hoven uppmärksammas händelser från den kända världen (som utgörs av alla kungadömen i SCA), sådant som hänt vid evenemang, framträdanden görs och regenterna delar ut utmärkelser.